wentylacja

WENTYLACJA:

Praca wentylacji polega na wymianie powietrza w ramach danego pomieszczenia lub całego obiektu (biurowego, mieszkalnego czy też produkcyjnego). Usuwane jest powietrze zanieczyszczone i/lub gorące, zaś w jego miejsce wprowadza się świeże i/lub schłodzone. Alternatywnie można również usuwać powietrze zbyt chłodne, zastępując je podgrzanym do pożądanej temperatury komfortu. Wentylacja efektywnie zmienia więc nie tylko skład powietrza, ale również jego temperaturę, dopasowując oba czynniki do określonych standardów.


MASZ PYTANIA?

ZADZWOŃ DO NAS!

Tel. 502-031-607


Do podstawowych cech jakie powinna spełniać dobra wentylacja zalicza się: całodobową ciągłość działania, obsługę każdego pomieszczenia, możliwość regulacji i dopasowania do warunków panujących we wnętrzu obiektu oraz na jego zewnątrz.